XİDMƏT NÖVLƏRİ

01

Təcİlİ çatdırılma

göndərişin göndəricinin ünvanından qəbul edilib mümkün olan ən qısa müddətdə (tarif cədvəlində qeyd olunan müddətdən gec olmayaraq) ünvançıyaçatdırılması xidmətidir.

02

Gün ərzİndə çatdırılma

göndərişin göndəricinin ünvanından qəbul edilib 4-24 (dörd-iyirmi dörd) iş saatı (ərazidən asılı olaraq) ərzində ünvançıyaçatdırılması xidmətidir.

03

Ekspress çatdırılma

göndərişin göndəricinin ünvanından qəbul edilib 3 (üç) iş günü ərzində ünvançıyaçatdırılması xidmətidir.

04

Kütləvİ çatdırılma

kütləvi xarakterli göndərişlərin (fakturalar, qəbzlər, bukletlər, tarif və xidmət cədvəlləri, biletlər, qəzetlər, jurnallar, kitablar və s.) göndəricinin ünvanından qəbul edilib ünvançıyaçatdırılması və göndəriciyə hesabat verilməsi xidmətidir.

05

Xüsusİ xarakterlİ göndərİşlər

xüsusi xarakterli göndərişlərin (disk, gül, tort, parfümeriya malları və s.) göndəricinin ünvanından qəbul edilib ünvançıyaçatdırılması və göndəriciyə hesabat verilməsi xidmətidir.

06

Requlyar çatdırılma

göndərişin göndəricinin ünvanından qəbul edilib 5 (beş) iş günü ərzində ünvançıyaçatdırılması xidmətidir.